school dicht tot en met 19 april.

#Covid-19

Elk ras , wel of geen stamboom, is welkom !

Lidgeld is 70 euro elk jaargang. 

Inschrijven kan op elk moment, geen wachtlijst.

Eerste les is gratis !!

Vanaf 3 maanden oud en in orde met de inentingen

Puppy's, A-klas en B-klas : donderdag 19.00u -19.50u   zondag 10.00u -10.50u

C-klas, Wedstrijd en Niet-wedstrijd : donderdag 20.10u - 21.00u   zondag 11.10u -12.00u