Puppycursus

Powerpoint presentatie:

Op onderstaande datums organiseert De Meute een professioneel
uitgewerkte powerpoint voorstelling (theorieles aan de hand van
foto's en videomateriaal). Deze vindt plaats in de veranda van het clublokaal.
Hondenliefhebber of niet, alle gezinsleden, iedereen is van harte
welkom (je hoeft daarvoor zelfs geen lid te zijn van onze club).
In de presentatie worden de verschillende ontwikkelingsfasen besproken.
We staan stil bij twee belangrijke fasen in de ontwikkeling van uw hond.
We onderstrepen het belang van de inprentings- en socialisatie fase in
de opvoeding van de hond (tussen 4 en 12 weken). Non-verbale communicatie
en lichaamstaal van de hond vormen een ander belangrijk onderdeel van de
voorstelling. We maken uiteraard ook tijd om te luisteren naar je eigen
ervaringen en/of problemen die je ervaart met je hond. Als clublid
krijg je na het volgen van deze theorieles een stempel achter op je lidkaart.
Dit bewijs geeft je automatisch het recht op deelname aan de overgangsproeven
van de A naar de B groep.

Puppyklas van 3 tot 6 maanden

Alle oefeningen worden spelenderwijs aangeleerd: volgen, zitten, staan, liggen, komen,
apporteren, toestelgewenning, wennen aan vreemde geluiden, aan mensen en
aan andere soortgenoten.
Als de pup zes maanden is, gaat men over naar de A-klas. Verder kunt u deelnemen aan de 
overgangen indien u de PPS gevolgd heeft. Ten bewijze hiervan zet men een stempel (PPS)
op de lidkaart.

 
 Tijdstip theorieles: 10.00 - 12.00 uur 
(incl. een korte pauze) Deze lessen zijn ten stelligste aan te raden!

Data PPS 2019 (Onder voorbehoud)

13 januari

10 februari

10 maart

14 april

12 mei

9 juni

14 juli

11 augustus

15 september (let op nieuwe datum)

13 oktober

10 november

8 december