HS de Meute , steunt Oekraïne !!

Een initiatief van Tania. Tania komt als fotografe op onze trainingsdagen foto's maken. Jullie kunnen de foto's gratis downloaden. Tania vraagt dan een vrijwillige gift voor Oekraïne te steunen in deze moeilijke tijden.

Wij zullen een doneer_pot zetten aan het secretariaat. Wij appreciëren uwe steun.

Dankjewel !

Links van foto-sessies door Tanya Galyas

Posters te bestellen bij Tanya ten voordele van Oekraïne.

unsplash