Huishoudelijk Reglement

Leden:

 • Na de inschrijving is er een gratis proefles mogelijk. Om in te
  schrijven neem je het inentingsboekje van je hond mee. Inschrijven gebeurt in onze kantine. Eenmaal ingeschreven kan u zich aanmelden bij de hoofdinstructeur om uitgenodigd te worden om deel te nemen aan de proefles.
 • Na de proefles maakt u de inschrijving definitief dmv het lidgeld te betalen , cash, bij de volgende les. U ontvangt dan ook een gepersonaliseerde lidkaart met pasfoto, vanaf de A-klas.
 •  Vanaf 16 jaar mogen jongeren met de hond trainen. De (jonge) geleider moet in staat zijn de hond in bedwang te houden;
 • Elk lid dient ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn. 10 minuten voor
  aanvang van de les gaat het terrein open. Hou de doorgang vrij;
 • Leden die niet tijdig aanwezig zijn en wiens les reeds is gestart kunnen niet meer
  deelnemen aan de les. Uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die vooraf hun
  vertraging melden of voor zij die van de instructeur toelating kregen om toch
  nog deel te nemen aan de les;
 • Pinketting, gentle-leader, muilband, teletac enz. zijn verboden. Elk gelijkaardig
  materiaal moet eerst aangeboden worden ter goedkeuring door de hoofdinstructeur of het bestuur;
 • Stampen, slaan, mishandelen van de hond - vloeken, grove taal of misplaatst
  gedrag kan leiden tot uitsluiting van de les of de club;
 • Tijdens de les wordt niet van geleider gewisseld;
 • Nieuwe leden dienen de theorieles te volgen. De lesdag vindt u terug op de
  instructeurslijst die uithangt in de kantine;
 • Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen geen overlast
  betekenen voor de instructeurs noch de uitbaters;
 • Wedstrijden representatief voor de club worden door de club betaald (=Limburgse
  interclub en Belgisch kampioenschap);
 • Het is verboden met een logo van een andere club te trainen;
 • Naar aanleiding van de wet door het ministerie van volksgezondheid is er een
  rookverbod in de kantine;
 • Het is verboden te roken op het plein;
 • Het gebruik van GSM op het plein is niet wenselijk;
 • Bij het verlaten van de kantine ruimt ieder zijn tafel af en plaatst de glazen/kopjes 
  op de toog. Het toogpersoneel staat vrijwillig ten dienste van ons allen;
 • Bij zeer slechte weersomstandigheden worden de lessen geannuleerd. De leden dienen zelf contact te nemen met het bestuur;

Honden:

 • Honden die 3 maanden zijn en de nodige inentingen hebben gehad, mogen starten
  met de opleiding;
 • Honden zijn altijd aangelijnd zowel binnen als buiten, behalve tijdens het lesgebeuren.
  Het terrein is geen speelweide, de toestellen zijn geen speeltuigen; 
 • Als de hond op het terrein plast of zich ontlast, wordt er 0,50 eurocent in de
  (honden)pot gestoken (in de kantine); 
 • Loopse teven zijn gedurende de loopsheid niet toegelaten;
 • Honden zijn welkom in de kantine, behalve als zij storend overkomen (uitvallen,
  aanhoudend blaffen, enz.); 
 • Het is niet wenselijk dat honden met elkaar spelen in de kantine noch op het plein; 
 • Het staat de club vrij om moeilijke honden te weigeren, na evaluatie door de
  instructeurs en het bestuur;

Lidgeld - verzekering

 • Om deel te kunnen nemen aan de lessen dient er jaarlijks lidgeld betaald te worden.
  Trainen er verschillende gezinsleden met meerdere honden dan heeft men recht
  op een gezinskaart en betaalt één lid het normale bedrag, en de volgende
  leden het verminderd tarief; 
 • Het is wenselijk dat alle leden een geldende familiale verzekering
  onderschreven hebben;