Elk ras , wel of geen stamboom, is welkom !

Lidgeld is 70 euro elk jaargang. 

Inschrijven vanaf november 80 euro inclusief 

Volgend jaar.

Eerste les is gratis !!

Puppy's, A-klas en B-klas : donderdag 19.00u -19.50u   zondag 10.00u -10.50u

C-klas, debutanten en recreanten : donderdag 20.10u - 21.00u   zondag 11.10u -12.00u